A A A
Lettergrootte instellen
Ik wil naar


Direct aanvragen


Zoeken

TwitterVragen over wonen
1. Welke gegevens worden er van clienten vastgelegd?
2. Mag ik het appartement naar eigen smaak inrichten?
3. Welke activiteiten worden er georganiseerd?
4. Mag ik een huisdier meenemen?
5. Kan ik mijn eigen huisarts houden?
6. Hoe zijn de broodmaaltijden geregeld?
7. Wanneer kan ik bij de receptie terecht?
8. Wie repareert mijn kapotte spullen?
9. Kan ik ook tijdelijk bij Diafaan wonen?
Vragen over zorg
10. Hoe blijf ik zo lang mogelijk in mijn huis wonen?
11. Hoe vraag ik zorg aan?
12. Wat houdt personenalarmering in?
13. Is er een cliŽntenraad bij Diafaan?
14. Welke zorg kan Diafaan bieden?
 
 
Vragen over wonen
1. Welke gegevens worden er van clienten vastgelegd?
Als bewoner heeft u recht op geheimhouding van uw persoonlijke omstandigheden.
Om goed te kunnen reageren op uw wensen en behoeften ten aanzien van uw persoonlijke verzorging, worden in overleg met u een aantal gegevens administratief vastgelegd, onder andere in een zorgdossier met het 'zorgleefplan'.
Uw eigen zorgdossier/plan kunt u als cliënt natuurlijk altijd inzien. Dit zorgdossier ligt namelijk op uw appartement. Ook gebruiken wij dit zorgdossier als communicatiemiddel met de familie.
Wij garanderen dat uw gegevens alleen door hiertoe bevoegde medewerkers ingezien worden. Dit is vastgelegd in een privacy-reglement.


2. Mag ik het appartement naar eigen smaak inrichten?
Uw appartement wordt schoon, geschilderd en behangen opgeleverd. U kunt uw appartement naar eigen smaak stofferen en inrichten. Wij willen u echter wel adviseren een senioren bed te gebruiken.
Voor het boren in muren/plafonds/vloeren is in verband met de aanwezige leidingen vooraf overleg met de technische dienst van het woonzorgcentrum noodzakelijk.
Houdt u er bij de inrichting van uw appartement rekening mee dat bij beëindiging van de overeenkomst het appartement in oude staat moet worden opgeleverd
.


3. Welke activiteiten worden er georganiseerd?
Er is een weekprogramma met onder andere:
zang, muziekluisteruur, handwerken, creatieve activiteit, sjoelen, bibliotheek, voorleesuur, spelletjesavond, uitstapjes en meer bewegen voor ouderen.
Daarnaast worden er ontspanningsactiviteiten en andere evenementen geboden onder andere: bingo, muziek, film, dia-avonden, toneelavonden, rommelmarkt, uitstapjes, vakantieweek in huis (met een speciaal thema), carnaval, kerstactiviteiten en cadeaumarkten.

De activiteiten verschillen per woonzorgcentra. Kijk voor het actuele aanbod bij wonen, kies voor de betreffende locatie en kijk dan (rechts) bij activiteiten.


4. Mag ik een huisdier meenemen?
Uw huisdier is van harte welkom in een van onze woonzorgcentrum. We gaan er wel van uit dat u uw hond, kat of vogel zelf verzorgt.
En u begrijpt vast dat uw dier geen overlast mag bezorgen aan andere cliënten. Mocht u uw huisdier niet meer kunnen verzorgen, dan dient u zelf voor een oplossing te zorgen.


5. Kan ik mijn eigen huisarts houden?
Woont u momenteel in de gemeente, waar de locatie van Diafaan zich ook bevindt, dan kunt u uw eigen huisarts houden. Dit geldt eveneens voor de apotheek. Zo niet, dan zult u zich moeten laten overschrijven naar een huisarts in de betreffende woonplaats. U moet dit zelf regelen.
Diafaan heeft een veilig en efficiënt medicijndistributiesysteem. De verantwoordelijkheid is daar waar zij hoort: bij de apotheek.
Ook voor eventuele fysiotherapie bent u aangewezen op de fysiotherapeuten in de betreffende woonplaats.


6. Hoe zijn de broodmaaltijden geregeld?
De cliënten van de woonzorgcentra krijgen maandelijks een vergoeding voor de broodmaaltijd (bedrag wordt landelijk vastgesteld). Op de locaties is men in de gelegenheid om in de winkel(s) de benodigdheden voor de broodmaaltijden te kopen.

7. Wanneer kan ik bij de receptie terecht?
De recepties van Subenhara, Pelgromhof, Thuvine en Lobede zijn gesloten. De locaties zijn bereikbaar via telefoonnummer (0316) 56 68 66.

Meulenvelden heeft geen receptie maar een servicepunt. Deze is geopend van 09.00 tot 16.00 uur (met uitzondering van woensdag- en vrijdagmiddag).

8. Wie repareert mijn kapotte spullen?
Reparaties aan eigendommen van het woonzorgcentrum worden door de technische dienst van de stichting gedaan. Als u bij ons komt wonen, worden persoonlijke bezittingen door de technische dienst opgehangen. Defecten of storingen kunt u melden bij de zorg. Een medewerker van de technische dienst zal de storing zo snel mogelijk verhelpen. Defecten aan uw persoonlijke bezittingen vallen niet onder verantwoordelijkheid van de technische dienst en zijn voor uw eigen rekening.

9. Kan ik ook tijdelijk bij Diafaan wonen?

Voor een kortdurende opname kunt u terecht op:

•locatie Meulenvelden, locatie Waverlo 13, Didam
•locatie Pelgromhof, Molenstaat 7, Zevenaar
•locatie Subenhara, Hunneveldweg 15, Zevenaar
•locatie Lobede, Burgemeester Daalderopstraat 2, Tolkamer
•locatie Binnenrijk, Burgemeester van Rielstraat 36, Giesbeek
•locatie Thuvine, Thuvine Park 100, Duiven
Indicatie
Om voor een kortdurende opname in aanmerking te komen heeft u een indicatiestelling nodig. Wilt u een indicatiestelling aanvragen, dan kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zijn. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor een kortdurende opname. Ons Zorgbemiddelingsbureau helpt u graag met het aanvragen van deze indicatie.
CIZ Velp/Arnhem (088) 78 91 200
CIZ Doetinchem (088) 78 91 230
Website www.ciz.nl

Zorgbemiddelingsbureau
Een kortdurend opname wordt voor heel Diafaan geregeld door het Zorgbemiddelingsbureau (ZBB).
Telefoon (0316) 284 700
E-mail zbb@diafaan.org
De medewerkers van ons ZBB helpen u ook graag met andere vragen over zorg en dienstverlening

  
Vragen over zorg
10. Hoe blijf ik zo lang mogelijk in mijn huis wonen?

Diafaan kan u helpen om zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen. Wij kunnen u ondersteunen met thuiszorg, zoals extra hulp in de huishouding, ondersteunen bij aan- en uitkleden of hulp bij het wassen en douchen.11. Hoe vraag ik zorg aan?

Het Zorgbemiddelingsbureau (ZBB) heeft zorgbemiddelaars in dienst die u graag uitleg geven over zorgvragen. Onze medewerkers geven u informatie en deskundig advies.
T (0316) 284 700

Huishoudelijke verzorging
Voor het aanvragen van huishoudelijke hulp kunt u terecht bij het WMO-loket in uw gemeente.
U kunt hier Diafaan aanvragen als uw zorgleverancier.
Gemeente Duiven: (0316) 279111
Gemeente Westervoort: (026) 3179911
Gemeente Zevenaar: (0316) 595111
Gemeente Rijnwaarden: (0316) 565600
Gemeente Montferland: (0316) 291391

CIZ

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u in aanmerking komt voor onder andere: Persoonlijke verzorging (pv), Verpleging (vp), Ondersteunende begeleiding (ob-alg) en Verblijf Langdurig (vb-ldu) als u in een woonzorgcentrum wilt gaan wonen. Wanneer uw mantelzorger met vakantie zijn is er een mogelijkheid om een tijdelijke opvangplaats (TOP) aan te vragen bij het CIZ. U kunt dan tijdelijk logeren in het woonzorgcentrum. Deze mogelijkheid bestaat ook na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis kan dan voor u een Tijdelijke Opname aanvragen bij het CIZ, u kun dan herstellen in een woonzorgcentrum. Het CIZ mag zes weken de tijd nemen om een indicatie af te handelen.

CIZ Velp/Arnhem: (088) 7891200
CIZ Doetinchem (voor de gemeente Montferland): (088) 7891230
Website: www.ciz.nl

Eigen bijdrage
De geïndiceerde zorg van het CIZ is AWBZ-zorg. Dit betekent dat u voor alle geïndiceerde zorg een vaste eigen bijdrage betaald. Deze eigen bijdrage is inkomensgerelateerd en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
CAK: (0800) 1925
Website: www.hetcak.nl

Tegemoetkoming in de kosten
De overheid heeft regelingen getroffen om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. Dat kan via de bijzondere bijstand van de gemeente of via de teruggaveregeling van de belastingdienst.

PGB
Met een Persoonsgebondenbudget (PGB) kunt u zelf bepalen door wie, wanneer en hoe de benodigde zorg wordt geleverd. Bij het zorgkantoor kunt u een PGB aanvragen. U kunt hier alleen gebruik van maken wanneer u door het CIZ bent geïndiceerd.
E-mail: pgbarnhem@menzis.nl  
Telefoon: (053) 485 38 46 (van 08:30 tot 12:30)
Website: www.menziszorgkantoren.nl

Private zorg
U kunt uw wensen bespreken met de zorgbemiddelaars van Diafaan. Zij zorgen ervoor dat binnen twee werkdagen contact met u wordt opgenomen om afspraken over de gewenste zorg te maken.12. Wat houdt personenalarmering in?
Diafaan begrijpt dat u graag zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen, ook als u wat minder mobiel wordt. Het is dan prettig te weten, dat u altijd iemand kunt waarschuwen als u hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld als er een ongelukje gebeurt of als u plotseling ziek wordt. Met de personenalarmering van Diafaan kunt u 24 uur per dag en zeven dagen in de week contact maken met Diafaan. Een veilig gevoel.

Personenalarmering van Diafaan is er altijd, dag en nacht. U draagt een klein zendertje aan uw pols of om uw nek en kunt met één druk op de knop een medewerker van Diafaan oproepen. Het zendertje heeft een spreek- en luisterverbinding zodat u direct kunt vertellen wat er met u aan de hand is. Diafaan zorgt er vervolgens voor dat er snel iemand bij u komt kijken. U staat er dus nooit alleen voor.


Kijk voor meer informatie bij de uitgebreide beschrijving van personenalarmering.

13. Is er een cliŽntenraad bij Diafaan?
Bij Diafaan zijn lokale cliëntenraden en is er een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad van Diafaan heeft een onafhankelijk voorzitter en is verder samengesteld uit afgevaardigden van de locale cliëntenraden. Zij komt op voor de belangen van cliënten. De lokale cliëntenraden zijn aanspreekpunt voor de cliënten en hebben overleg met de teammanagers.

In de overleggen met de centrale cliëntenraad wordt kort stilgestaan bij het lokale gebeuren om zo vast te stellen of er zaken zijn die bestuurlijk moeten worden overlegd.

De centrale cliëntenraad vergadert elke maand en heeft minimaal zes keer per jaar een overlegvergadering met de Raad van Bestuur (RvB). De centrale cliëntenraad heeft de mogelijkheid aan de RvB gevraagd en ongevraagd advies of verzwaard advies uit te brengen over beleidszaken nader genoemd in de wet Medezeggenschap Clientenraden.

Het secretariaat van de centrale cliëntenraad is gevestigd op
Arnhemseweg 81
6901 DV Zevenaar
Telefoon (0316) 58 48 88
14. Welke zorg kan Diafaan bieden?

Diafaan is een allround zorgorganisatie die elke zorg kan bieden op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Informatie, advisering en zorgbemiddeling
Weet u niet waar of bij wie u moet zijn om zorg te regelen of aan te vragen? De ervaren zorgbemiddelaars van Diafaan helpen u graag op weg.
T 0316) 284 700
Zorgbemiddelingsbureau

Thuiszorg
- Personenalarmering
- Huishoudelijke verzorging
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Behandeling
- Begeleiding
- Palliatieve zorg

Wonen
- Verblijf tijdelijk
- Zorg met verblijf
- Zorg met verblijf en behandeling

Zorgondersteunende diensten
- Maaltijdservice